Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeAgendaExcursie bodemverbetering – Haarlo

Excursie bodemverbetering – Haarlo

Datum: 20-10-2021

In het waterwingebied van Haarlo en Olden Eibergen is de Stichting HOEduurzaam actief. Samen met landbouwers, Vitens, provincie, gemeente, waterschap en andere partijen proberen
zij tot een duurzame verbetering van de bodem te komen en daarmee een betere landbouw, waterwinning en biodiversiteit te realiseren.

Op de excursie staat het verbeteren van het organische stofgehalte van de bodem centraal. HOEduurzaam deelt hun ervaringen met o.a. gebruik van goede vanggewassen, wisselteelt en
toevoegen van rijk organisch materiaal zoals compost en biomassa zoals sloot- en bermmaaisel. Daarbij komt de bedrijfseconomische haalbaarheid uiteraard ook aan bod.

Aanmelden
Beide data betreffen dezelfde excursie, het heeft daarom geen meerwaarde om u aan te melden voor beide bijeenkomsten. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers per excursie. Bij
meer aanmeldingen dan plaatsen, krijgen agrariërs en deelnemers ANLb met bodembeheer.

Aanmelden