Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenBetere inzet van eigen mest door variabele mestopslag

Betere inzet van eigen mest door variabele mestopslag

Locatie: Poelhuis (Olden Eibergen)

Per gebied gaan een aantal melkveehouders hun mest gedurende de winter opslaan in mestzakken. Tevens wordt de mest gescheiden in dunne en dikke fractie [indien het mogelijk is op het erf]. In het voorjaar van 2021 worden de verschillende meststoffen ingezet op de percelen om zo te bemesten wat past bij de grond, gewas en doelstelling van de boer.

In dit demonstratieproject wordt de mest vanaf 1 augustus niet uitgereden. Hierdoor hebben een aantal melkveehouders in het grondwaterbeschermingsgebied mestopslag te kort. Om uitspoeling van nitraat naar het grondwater te voorkomen is het moment en de hoeveelheid van bemesten erg belangrijk. Reden om in augustus [wettelijk mag tot 1 september] nog mest uit te rijden is omdat men onvoldoende mestopslagcapaciteit heeft.

Het doel van dit demonstratieproject is:

  • Demonstreren van verschillende vormen van eigen mest. Het inzetten van dikke en dunne fractie;
  • Demonstreren en kennisdelen van het gebruik van mestzakken gedurende de winterperiode.

Het efficiënter en effectiever inzetten van de eigen mest heeft een positief effect op de gewasopbrengst en N-opname en het leidt tot minder stikstofuitspoeling.