Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenDiverse vormen van druppelirrigatie mais monitoren

Diverse vormen van druppelirrigatie mais monitoren

Locatie: Proefbedrijf De Marke

In dit demonstratieproject worden drie methoden van druppelirrigatie in snijmais aangelegd. De vochtvoorziening wordt gestuurd en gevolgd door middel van bodemvochtmonsters en bodemvochtbalans. Er wordt ook kennis verzameld en gedeeld van het effect op gewasopbrengst, N-opname door het gewas en N-uitspoeling gemonitord.

Op droge zandgronden is vocht in veel jaren in meer of mindere mate een beperkende factor voor een optimale opbrengst van snijmais. Algemeen wordt gesteld dat in droge jaren het meeste voordeel van beregenen wordt behaald in de periode van bloei tot korrelvulling. Mais gaat dan efficiënter om met water dan gras. Mogelijk is vocht in een eerder stadium een beperkende factor, maar is het minder zichtbaar. Tot nu toe wordt in de praktijk bij ernstig vochttekort beregening ingezet om het vochttekort (deels) op te heffen.

Nadelen van het beregenen van mais

  • er wordt pas vocht toegediend bij ernstige droogte, mogelijk treedt er opbrengstderving op in een vroeger stadium;
  • beregenen heeft een relatief lage efficiëntie van water, er verdampt relatief veel water door verneveling en vanaf de planten;
  • een deel van mais wordt platgereden;
  • het beregenen is arbeidsintensief.

Met druppelirrigatie kan water efficiënter toegediend worden dan met beregenen omdat het direct op de bodem wordt toegediend. Daardoor verdampt er minder met name onder warme droge omstandigheden. Eenmaal aangelegd kan op ieder gewenst moment vocht worden toegediend in elke hoeveelheid. Door de droogteproblematiek van de afgelopen jaren is nu dringend behoefte aan zuiniger omgaan met water en werkbare alternatieven voor agrariërs. Druppelirrigatie draagt bij aan:

  • het terugbrengen van nitraatgehalte in grondwater als gevolg van efficiënt benutten van beschikbare stikstof in de bodem;
  • efficiënt watergebruik;
  • efficiënt omgaan met energie.