Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenGebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei

Gebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei

Locatie: 3 Waterwijsboeren (Keupers, Te Grotenhuis, Klein Hesselink)

Door middel van druppelirrigatie onder praktijkomstandigheden aantonen dat deze techniek leidt tot een betere stikstof- en vochtbenutting en dat daardoor minder uitspoeling van nitraat plaatsvindt, met als doelen:

  • Demonstreren van de verschillen tussen druppelirrigatie en traditioneel beregenen op gewaskwaliteit, gewasopbrengst alsook de uitspoeling van nutriënten.
  • Demonstreren van efficiënt gebruik van grondwater.
  • Demonstreren van het verschil in ziektedruk tussen druppelirrigatie en traditionele beregening met een haspel monitoren (denk aan roest, Phytophthora porri).

 

Dit is een titel

Herfstprei wortelt redelijk oppervlakkig, waardoor beregening vroeg in teelt bij droge perioden al noodzakelijk is. Na het planten van herfstprei is deze gevoelig voor vochttekort. Om de plant een goede start te geven is veelvuldig beregenen noodzakelijk. Beregening vindt nu op traditionele wijze plaats met een sproeikanon met ca. 25-30 mm in een korte tijd per keer er vindt hierdoor verandering van het microklimaat in het gewas. Doordat de bladnatperiode wordt verlengd, is het gewas gevoeliger voor met name schimmelziekten.