Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenGrondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering

Grondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering

Locatie: Deelnemer: Theo Zweverink in Hengelo (Gld)

In september van 2020 wordt op het bedrijf van een van de akkerbouwdeelnemers een demonstratie georganiseerd. Diverse vormen van grondbewerking (kerend, half kerend en niet kerend) worden dan gedemonstreerd. Deze demonstratiemiddag wordt georganiseerd voor zowel de deelnemers uit de akkerbouw- en de veehoudersector. Daarnaast is deze middag toegankelijk voor andere geïnteresseerde agrariërs en loonwerkers uit het gebied. Tijdens deze demonstratie worden samen met de aanwezigen de diverse systemen van grondbewerking bekeken. Er wordt door de waterwijsboeren een keuze gemaakt die hen kansrijk lijkt voor hun gebied.

Met de gekozen grondbewerking zal in 2021 meer ervaring in de praktijk worden opgedaan. In deze demonstratie is de ruimte om 4 verschillende vormen van grondbewerking verder te beproeven.

In het voorjaar van 2021 worden deze systemen van grondbewerking bij een de akkerbouwdeelnemers onderzocht in het gewas aardappelen. Zowel voor, gedurende als na het groeiseizoen wordt de stikstofvoorraad in de bodem bemonsterd en wordt de vochtbeschikbaarheid gedurende het groeiseizoen gemeten. Het bemonsteren start in het najaar 2020 om zo kennis te verzamelen die een relatie hebben met de grondbewerkingen.

In 2021 worden gedurende het groeiseizoen 2 veldexcursies georganiseerd. De resultaten worden in de winterbijeenkomst van 2021 besproken.

De doelen van deze demonstratie zijn:

  1. Laten zien dat niet kerende grondbewerking niet altijd leidt tot een hogere onkruiddruk;
  2. Kennis opdoen naar effect van de grondbewerking is op de water-, nutriëntenhuishouding en op de bodemstructuur;
  3. Ervaring opdoen in de effecten op opbrengst en kwaliteit van het volgende gewas. Vervolgt in het nieuwe groeiseizoen van 2021.

Achtergrond

Voor het zaaien of poten wordt de zogenoemde hoofdgrondbewerking uitgevoerd. Doel van deze grondbewerking is de bodemstructuur te verbeteren, nutriënten in de wortelzone van het toekomstige gewas te bergen en te zorgen voor een goede waterconservering en behoud van de capillaire opstijging van grondwater. Bij het uitvoeren van de grondbewerking moet voorkomen worden dat grond met een lage zuurgraad, laag organisch stofgehalte en laag gehalte aan mineralen naar boven wordt gehaald.

Tijdens een bijeenkomst met de akkerbouwerdeelnemers in november 2019 kwam naar voren dat de ondernemers graag meer kennis willen opdoen met grondbewerking in relatie tot nutriënten- en waterconservering. Hierbij willen zij ervaring op doen met andere vormen van grondbewerking (o.a. niet kerende grondbewerking).