Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenMobiele druppelirrigatie in maispercelen

Mobiele druppelirrigatie in maispercelen

Locatie: Dinxperlo

In het waterwingebied Dinxperlo met een mobiel druppelirrigatiesysteem de maispercelen van water voorzien. Het gebied Dinxperlo kenmerkt zich door droge zandgrond. Goed mais verbouwen gaat alleen met voldoende aanbod van water. Dit water komt niet van onderuit en moet dus van regenwater of van beregenen komen. Het doel van dit demonstratieproject is om te kijken hoe druppelirrigatie werkt in mais. Tevens wordt er gekeken hoe een mobiele installatie kan rouleren bij meerdere ondernemers. Dit demonstratieproject is afgerond.

Foto’s van het project