Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenStikstofmeting per perceel

Stikstofmeting per perceel

Locatie: Uit elk waterwingebied een melkveehouder

Per gebied wordt 1 melkveehouder intensief gevolgd in het realiseren van het bemestingsplan. Hoeveel gaat er daadwerkelijk naar het perceel, hoeveel wordt er vanaf gehaald en hoeveel wordt er mogelijk verloren. Door intensief te meten en wegen wordt ervaring op gedaan in de praktijk of het plan voor realisatie ook lukt in de praktijk. Hierbij wordt inzicht verkregen en deze ervaring wordt met de andere melkveehouders gedeeld.

De bemesting wordt mogelijk direct aangepast per snede (ligt aan de praktijk) en aan het eind wordt gekeken (bij de evaluatie) of de strategie voor het volgende groeiseizoen nog anders moet.

Het doel is om op perceelniveau de bemesting te koppelen aan de opbrengst. Hiervoor wordt vooraf een N30 monster genomen. Er is in het voorjaar een bemestingsplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe er bemest gaat worden. Het doel is om te bemesten naar opbrengst. Om te kijken of dit met elkaar overeenkomt is het noodzakelijk om zowel de bemesting als de opbrengst in kaart te brengen. De bemesting bestaande uit drijfmest en kunstmest wordt al nauwkeurig bijgehouden. De gehaltes in de mest zijn bepaald. Opbrengst bepaling is lastiger. Ten eerste omdat er op bedrijven vaak wordt geweid en gemaaid. De opbrengst bij maaien kan bepaald worden door het gewicht per vracht of baal te bepalen. Bij een loonwerker is vaak wel een weeginrichting aanwezig. Dit geldt dan voor oprapen en hakselen. Bij het maken van balen wordt dat wat lastiger. Dit wordt vaak in eigen beheer geladen. Door een digitale weeginrichting op de voorlader of shovel te monteren wordt dit opgelost. Bij het weiden wordt d.m.v. een grashoogtemeter het aanbod per koe gemeten. De controle hiervan vindt plaats met de bijvoeding van het rantsoen. Zowel van vers gras als ingekuilde producten wordt het stikstofgehalte bepaald De gegevens van bemesting en opbrengst brengen we samen in het bemestingsprogramma. Per snede (zowel weiden als maaien) kunnen we dan zien wat het overschot is of het tekort.