Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojectenWater bij de mest

Water bij de mest

Locatie: Deelnemer Smits (Dinxperlo)

Op verschillende locaties worden praktijkvelden aangelegd waarbij een deel met verdunde mest en een deel met onverdunde mest wordt bemest. De opbrengst van de verschillend bemeste delen wordt vergeleken.

Meer gewasopbrengst met dezelfde hoeveelheid bemesting zorgt voor minder uitspoeling van stikstof. Het verdunnen van de mest zorgt voor extra gewas- en/of stikstofopbrengst.

Stikstof dat wel bemest wordt maar de plant niet opneemt, spoelt vaak uit. Om dit te voorkomen wordt de mest verdund, waardoor het makkelijker en sneller opneembaar is voor de plant. Daarnaast helpt het verdunnen van de mest aan een lagere ammoniakemissie, de mest kan namelijk makkelijk de bodem in komen. De ammoniakconcentratie van de mest wordt ook verlaagd wanneer er een deel water aan toegevoegd wordt.

Lees hier het artikel over Water bij de Mest.