Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeDemonstratieprojecten

Demonstratieprojecten

Afgeronde demonstratieprojecten seizoen 2020-2021
In 2020 en 2021 zijn onderstaande demoprojecten uitgevoerd bij deelnemers aan Waterwijs Boeren. Zelf ervaring opdoen in maatregelen die bijdragen aan het verminderen van nitraatuitspoeling naar het grondwater. Soms zijn het maatregelen die al langer bestaan, al wetenschappelijk getoetst zijn of juist nog niet. Deze maatregelen zijn door de deelnemers gekozen omdat het bij hen als ondernemer en hun bedrijf past. Geen enkel bedrijf is namelijk hetzelfde. Per demonstratie wordt een korte toelichting gegeven wat geleerd is in de demonstratie.

De volgende demonstratieprojecten zijn uitgevoerd bij deelnemers van Waterwijs Boeren:

 1. Druppelirrigatie in aardappelen

  Locatie: 2 Waterwijsboeren

 2. Sorghum telen in grondwaterbeschermingsgebied

  Locatie: 4 Waterwijsboeren

 3. Gebruik compost voor een betere bodemstructuur en bodemweerbaarheid

  Locatie: 3 Waterwijsboeren (Keupers, Te Grotenhuis, Klein Hesselink)

 4. Effect van Zeoliet op perceel winterprei

  Locatie: Deelnemer Prinzen (Dinxperlo)

 5. Water bij de mest

  Locatie: Deelnemer Smits (Dinxperlo)

 6. Stikstofmeting per perceel

  Locatie: Uit elk waterwingebied een melkveehouder

 7. Grondbewerking in relatie tot nutriënten en waterconservering

  Locatie: Deelnemer: Theo Zweverink in Hengelo (Gld)

 8. Diverse vormen van druppelirrigatie mais monitoren

  Locatie: Proefbedrijf De Marke

 9. Betere inzet van eigen mest door variabele mestopslag

  Locatie: Poelhuis (Olden Eibergen)

 10. Mobiele druppelirrigatie in maispercelen

  Locatie: Dinxperlo

 11. Gebruik van druppelirrigatie in de teelt van herfstprei

  Locatie: 3 Waterwijsboeren (Keupers, Te Grotenhuis, Klein Hesselink)