Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeGebied

Gebied

Er zijn 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland. In die gebieden is het nitraatgehalte in het grondwater nog niet minder dan 50 mg per liter of zit het nét onder de 50 mg met kans op nieuwe overschrijdingen. In die grondwaterbeschermingsgebieden wordt drinkwater gewonnen waardoor het extra van belang is dat agrariërs de bodem goed beheren. In Gelderland zijn er vier grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen, namelijk Haarlo, Olden Eibergen, ’t Klooster en Dinxperlo.

Met het project Waterwijs Boeren gaan wij samen met u de uitdaging aan om de norm te halen! Met onder meer waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, waterbedrijf Vitens en LTO Noord gaan we aan de slag. U realiseert samen met ons op gebiedsniveau een nitraatgehalte van 50 mg per liter grondwater en werkt aan een gezondere bodem en beter bedrijfsresultaat. Daarmee voorkomt u extra wetgeving van het ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu of dat Europa niet meer wil meewerken aan derogatie voor de Nederlandse landbouw. Uw inzet en steun is voor het slagen van dit project onmisbaar!