Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeKennis

Kennis

 1. Kansrijke maatregelen en resultaten Waterwijs Boeren

  Binnen Waterwijs Boeren deden we kennis en ervaring op binnen verschillende demo’s. In samenwerking met experts hebben we kansrijke maatregelen opgesteld die gezamenlijk een oplossing voor een gezondere bodem kunnen zijn.

 2. Kennisbrochure andere teelten

  Andere teelten als toekomst voor grondwaterbeschermingsgebied. Lees meer over de meerwaarde van een ander gewas op je land, voederbieten na gras en de kansen van sorghum.

 3. Kennisbrochure water

  Goede waterkwaliteit: met de juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden. Lees meer over de proeven met druppelirrigatie in aardappelen en mais.

 4. Kennisbrochure mineralenbenutting

  Mineralen efficiënt benutten voor optimale gewasopbrengst. Lees meer over groenbemester als winteronderhoud en tips voor beweiden zonder teveel uitspoeling.

 5. Kennisbrochure Bodem

  Inzichten in de bodem: toepassingen en ervaringen. Lees meer over de beste grondbewerking relatie tot nutriënten en waterconservering, het nut van een passende groenbemester en toepassen van klei in zand.

 6. Druppelirrigatie

  Goede waterkwaliteit: met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden

 7. Monitoring N30 en N90

  Tijdens de gebiedsbijeenkomst Dinxperlo en ’t Klooster werd deze presentatie gebruikt. De toelichting hierbij vind je onder Nieuws — Monitoring N30 en N90 door Zwier van der Vegte.

 8. Rapportage Water bij de mest – jan. 2021

  12 februari 2021 – In 2020 is er een demonstratieproject gestart met Water bij de Mest, bij 3 melkveehouders. Er wordt verwacht dat het toevoegen van water aan rundveedrijfmest een positief resultaat zal hebben op de effeciëntie van stikstof.

 9. Kennisdelingsbijeenkomst graskuil, maiskuil, KLW

  Op 24 november 2020 werd een digitale bijeenkomst gehouden met de WWB-deelnemers van ’t Klooster. Hier werd de graskuil, maiskuil en Kringloopwijzer 2020 besproken.

 10. Presentatie Kringloopwijzer 2020

  Op 24 november 2020 werd een digitale bijeenkomst gehouden met de WWB-deelnemers van ’t Klooster. Hier werd de graskuil, maiskuil en Kringloopwijzer 2020 besproken.

 11. Grasgroeivoorspelling

  17 november 2020 – Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben binnen het project DISAC / N-sensing een rapport opgesteld over grasgroeivoorspelling in de praktijk. Graslandbeheer is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsmanagement op een melkveebedrijf.