Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsBoer Gerrit nieuwsgierig naar effecten bevloeiing op zijn perceel

Boer Gerrit nieuwsgierig naar effecten bevloeiing op zijn perceel

16 februari 2021 – Door de ondergrondse buis van de sloot naar zijn naastgelegen weiland is het voor Gerrit Nijhuis uit Olden Eibergen voortaan mogelijk dit grasland te bevloeien. Het is een pilot, bedacht en gefinancierd door waterschap Rijn en IJssel en Vitens. Nijhuis: “Het idee is goed, maar de praktijk gaat verder waar de theorie stopt. Afwachten dus.”

Het perceel grasland tussen de Afwatering van Zaterdag, de Molenweg en de Lintveldseweg ligt als een soort deuk in het landschap. Het waterniveau in de naastgelegen sloot wordt kunstmatig hoog gehouden en ligt dus veelal hoger dan het niveau van het perceel van Gerrit Nijhuis. Karel Hesselink (WRIJ) en Toon van Kessel (Vitens) kwamen tijdens een veldbezoek daarom met het plan om dit weiland te bevloeien vanuit de sloot.

Water zakt langzaam de grond in
Een buis is onder het pad door tussen de sloot en perceel ingelegd. Daardoor kan het slootwater nu met vrij verval het weiland inlopen. Om te voorkomen dat het perceel langdurig onder water staat en zo de grasmat beschadigt raakt, is een schuif op de buis geplaatst. Daarmee kan jongveeopfokker Nijhuis zelf de in- en uitlaat van het water bedienen. Nijhuis: “De buis staat constant iets open, zodat er altijd een laagje water in het perceel staat. Wordt het teveel dan doe ik de schuif iets verder dicht, zodat het water de grond in kan zakken.”

Zelf controle houden over bevloeiing perceel
Nijhuis vindt het belangrijk om zelf controle te houden over de bevloeiing van het perceel. “Ik wil graag meedoen aan deze pilot, maar wel baas zijn over mijn eigen land. Nu kijk ik regelmatig op het perceel om te controleren of het onder water staat.”

Het perceel 50 meter van het pompstation van Vitens is een van de droogste percelen, weet Nijhuis. “De hele Achterhoek is droog, maar dit weiland toch vooral. Door de droogte, maar jaarlijks wordt ook veel water aan de bodem onttrokken. Dat helpt niet mee.” Waterschap Rijn en IJssel en Vitens kregen daarom al snel de handen op elkaar bij de ondernemer voor hun initiatief. Nijhuis: “We werken graag mee aan dit project, maar het is afwachten hoe het gras zich houdt.” Als een perceel te lang onder water staat krijgt het geen zuurstof en gaat het dood. Vitens en het waterschap hebben toegezegd het perceel opnieuw in te zaaien mocht dat dat gebeuren.

Effecten
Nijhuis is benieuwd naar de effecten van de bevloeiing. Dat de bodem baat heeft bij het extra vocht is vanzelfsprekend zegt de jongvee-opfokker. Meer vocht in de grond betekent betere beworteling en een betere opbrengst, denkt hij. “Al het water is welkom, maar ik ben wel benieuwd of de bevloeiing geen schade toebrengt aan de grasmat.” De eerste snede verkoopt Nijhuis aan een melkveehouder uit de buurt omdat hij deze niet voert aan zijn jongvee. “Rond begin juni zullen we het weten, wanneer ik ga maaien. Maar eerst wil ik zien hoe het gras groeit na de bemesting in maart…”

Meer pilotprojecten met bevloeiing
In het kader van ‘Elke druppel de grond in’ willen waterschap Rijn en IJssel en Vitens via Waterwijs Boeren soortgelijke pilots opstarten in de Achterhoek. Bevloeiing kan niet altijd op deze manier, maar bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van beregeningsinstallaties. Deze kunnen nu water vanuit de sloot op een perceel pompen. Daardoor zakt regenwater over een grotere oppervlakte de bodem in.

Heb je als WaterwijsBoeren-deelnemers belangstelling om mee te doen aan bevloeiing, neem dan contact op met je gebiedsregisseur.