Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsDeelnemer Emiel: door grasmonster maaimoment beter te bepalen

Deelnemer Emiel: door grasmonster maaimoment beter te bepalen

WWB-deelnemer Emiel Koskamp zegt dat de vers grasmonsters die hij neemt hem meer inzicht geven in eiwitgehalte en stikstofonttrekking op het perceel. Dat levert hem waardevolle kennis op over wanneer maaien en hoe te sturen in het rantsoen. Koskamp doet mee aan het demonstratieproject Vers grasmonster binnen Waterwijs Boeren.

Sinds mei dit jaar nemen de deelnemers aan het demonstratieproject een vers grasmonster voor het maaien. De deelnemers aan het demoproject proberen door middel van grasmonsters een antwoord te formuleren op vragen als: wanneer maaien voor het gewenste eiwitpercentage? Hoe verandert de voederwaarde gedurende de groeiperiode en hoe stem ik mijn bemesting af op mijn oogst?

Check op eiwitgehalte
Door voorafgaand het maaien een monster te nemen kan gecontroleerd worden of het eiwitgehalte naar wens is of dat het nog te vroeg is om het gras te maaien. Demobegeleider Willem Veeneman: “We nemen ook de bemesting mee in onze analyse en vergelijken het gras met andere percelen. Als dat gunstig is, kan er gemaaid worden.”

Door monsters inzicht in eiwitgehalte
Emiel Koskamp in Aalten is een van de deelnemers aan het demonstratieproject. “Voorheen maaiden we als het gras mooi leek en de weersvooruitzichten goed waren. Met de analyse uit de monsters kunnen we de keus maken om te wachten met maaien.” De verschillen tussen de twee percelen waarop hij monsters neemt, zijn volgens hem groot. Eerder werden percelen vaak tegelijkertijd gemaaid, terwijl dat voor de opbrengst en eiwitgehalte niet altijd slim was.

Naast de monsters, houdt Koskamp bewust bij wat de opbrengsten per snede per perceel zijn. “Je houdt de DS-opbrengst bij en hebt door de monsters ook inzicht in het eiwitgehalte van het gras.” Zo kan Koskamp ook de stikstofonttrekking van een perceel bepalen. “Hoe is de mest benut? Dat is nuttige informatie.”

Ten slotte ziet Koskamp ook dat de monsters duidelijkheid bieden bij het voeren van vers gras op stal. “Met name in het najaar is het eiwitgehalte van het verse gras hoog. Als we dan een monster nemen, kunnen beter sturen met het rantsoen en zo het ureum en eiwitgebruik onder controle houden.”

Meer informatie
Met Waterwijs Boeren zullen we dit demonstratieproject blijven volgen en eventuele resultaten later delen.