Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsDemoveld sorghum zonder chemie op de Marke

Demoveld sorghum zonder chemie op de Marke

Op De Marke doen ze dit jaar een proef met sorghum zonder chemie. Realiseren ze een geslaagde teelt en wat valt op? Eerder schreven wij een artikel over een regulier demoveld met sorghum. We voelen Mark Dinkelman, teeltbegeleider bij de Marke, aan de tand over de teelt zonder chemie!

Jullie telen sorghum zonder chemie, waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
“We willen graag een steentje bijdragen aan het ontwikkelen van kennis over de teelt van sorghum. We onderzoeken of we ook zonder chemie tot een geslaagde teelt kunnen komen. Het is een gewas dat beter bestand is tegen droogte, voor meer biodiversiteit zorgt en een mooie toevoeging is in de vruchtwisseling.”

Hoe hebben jullie het demoveld opgezet?
“Er zijn vier stroken aangelegd met ieder een andere teeltmethode. Zo telen we op 3 van de banen chemievrij en op 1 baan wordt op de traditionele wijze geteeld met chemie. Op de stroken waar we geen chemie gebruiken, passen we onderstaande bewerkingen toe tegen onkruiddruk:

  • Om de 5 dagen wiedeggen voor opkomst. Na opkomst een periode van 14 dagen rust en daarna aankijken of de sorghum sterk genoeg is om om de 5 dagen te wiedeggen.
  • Ge-egt totdat de plant 10 cm lengte heeft bereikt. Daarna zullen we om de 10 dagen mechanisch schoffelen, totdat de rijen zich sluiten.
  • Geen bewerking.”

Hebben jullie vooraf in de grondbewerking ook iets tegen de onkruiddruk gedaan?
“Om de hoge onkruiddruk op droge zandgrond tegen te gaan, ploegen we met een vorenpakker. Dit zorgt ervoor dat de grond weer aangedrukt wordt om de vocht in de bodem te houden. De grond ligt hierdoor zo goed mogelijk zaai-klaar. Na het ploegen zullen we tweemaal een vals zaaibed bereiding uitvoeren, 1 maal met een wied-eg en 1 maal met een triltandcultivator. Dit houdt in dat er een zaaibed klaargemaakt wordt, maar nog niet wordt ingezaaid, zodat onkruiden eerst op kunnen komen en vervolgens vernietigd worden.”

En om uitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen?
“We rijden 25m3 rundveedrijfmest uit op het demoveld. Dit is ruim voldoende voor sorghum, want uit de kapotgemaakte zoden komen ook nog nutriënten vrij. Om inzicht te krijgen in de mineralisatie en het opnamepatroon van de sorghum is er in februari vorig jaar een bodemmonster genomen. Hieruit blijkt dat we toch net te veel bemest hebben. Voor ons dus zaak om tijdig een vanggewas te telen die de overige nutriënten zo goed mogelijk benut.”

Wat zijn jullie verwachtingen tot nu toe voor de opbrengst, voederwaarde en uitspoeling?
“De onkruidbestrijding zal een uitdaging zijn, vooral melde (onkruidsoort) is al veel aanwezig in dit perceel. Daarom verwachten we dat de chemievrije teelt iets minder zal opbrengen in vergelijking met regulier, omdat eventuele onkruiden ook mineralen en vocht aan de bodem onttrekken. We verwachten ongeveer 10 ton aan droge stof per hectare te kunnen oogsten met 850 VEM. Uitspoeling wordt beperkt doordat de zode tijdig is vernietigd om de mineralen voor het hoofdgewas te kunnen benutten.