Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuws“Druppelirrigatie als spaarvarken voor bodembeheer”

“Druppelirrigatie als spaarvarken voor bodembeheer”

De betrokkenheid van waterschap Rijn en IJssel bij Waterwijs Boeren is groot. Het waterschap heeft belang bij schoon grondwater en stimuleert agrarische ondernemers onder meer via het programma ‘Elke druppel de Grond in’ om hun kennis over druppelirrigatie en goede vochthuishouding te vergroten. Gebiedsmakelaar bij het waterschap, Daniel Nieuwenhuis: “Daar leren we zelf ook van. Samen met ondernemers ervaring opdoen in de praktijk is waardevol.” Nieuwenhuis deelt graag zijn opgedane ervaringen tot nu toe.

Efficiënte vochtvoorziening

In samenwerking met proefboerderij de Marke heeft waterschap Rijn en IJssel vorig jaar bij melkveehouder Jan-Willem Lammers uit Aalten een demoveld aangelegd met druppelirrigatie in mais. Nieuwenhuis: “Om de maisteelt te voorzien van voldoende vocht maakt Lammers gebruik van een voorraadvijver. Met traditionele beregening creëer je een pieksituatie en beregen je wanneer je denkt dat nodig is. Hierdoor had Lammers de laatste 2-3 maanden niet voldoende water om te beregenen. Druppelirrigatie maakt het voor hem mogelijk om op een efficiënte manier het hele groeiseizoen de mais te voorzien van vocht.”

Minder kans op uitspoeling

Meet de uitspoeling op verschillende niveaus en je weet wat de kwaliteit van het grondwater is. “Wat je terugziet is dat de nitraatuitspoeling naar het grondwater niet groter is bij het gebruik van druppelirrigatie. Ook bleek uit het onderzoek dat de opname van nutriënten zelfs hoger is”, aldus Nieuwenhuis. “Dit is gunstig voor de groei van de plant, maar ook voor een volgend seizoen. Een overschot aan nutriënten is door de hogere opname verminderd in het volgende seizoen, wat de kans op uitspoeling verkleint.”

Win – Win – Win situatie

Voldoende bodemvocht is het meest belangrijke om de kwetsbaarheid van het gewas en landschap te beperken. Door middel van bodemvocht kun je dit op peil houden. Druppelirrigatie vormt dan een soort spaarvarken voor bodembeheer. “Omdat je door druppelirrigatie voldoende vocht voor de plant beschikbaar houdt, komt de plant niet in een stresssituatie. Het vocht blijft bij de plant en dat zie je terug in de bodem. Daarnaast zorgt voldoende vocht voor een betere maisplant en meer opbrengst in de kuil. Voor de ondernemer wordt druppelirrigatie dus terugbetaald in voldoende voederwaarde. Een win – win – wín situatie voor bodem, milieu en ondernemer”, aldus Nieuwenhuis.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden en specifiek het programma ‘Elke druppel de Grond in’.

Dit artikel is onderdeel van de brochure over druppelirrigatie geschreven vanuit Waterwijs Boeren. Benieuwd? Bekijk dan hier de volledige brochure.