Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsEnquête – Hoe werk jij vanggewas onder?

Enquête – Hoe werk jij vanggewas onder?

Het is alweer februari en die maand staat bij veel ondernemers in het teken van het onderwerken van het vanggewas. We maken de grond gereed voor de daaropvolgende maisteelt. Hoe je je groenbemester onderwerkt verschilt per ondernemer. De laatste jaren zien we dat er steeds vaker wordt gekozen voor onderwerken met minder of zelfs zónder chemie. Of een combinatie van machinaal en met chemie. Welke methode werkt voor jou?

 

Maak kans op een gratis demonstratie!

Vruchtbare Kringloop Overijssel wil ervaringen en kennis van agrarische ondernemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart brengen. Dat doen zij met een enquête. Vanuit Waterwijs Boeren ondersteunen wij dit initiatief en horen daarom ook graag hoe jij vanggewas onderwerkt. Jij doet toch ook mee? Daarbij maak je kans op een gratis bewerking op jouw land! Vul de enquête vóór maandag 15 maart 2022 in en maak kans op een van onderstaande demonstraties:

  • Mechanisch onderwerken van vanggewas door een loonwerker op een van jouw percelen!
  • Teeltbegeleiding met expert bij mais met minder of zelfs zonder chemie
  • Ervaring opdoen met andere teelten (bijv. sorghum, vanggewasmengsels of kruidenrijkgrasland)
  • Ervaring opdoen met een demoveld met ecoploeg

 

Klik hier voor de enquête


Actievoorwaarden: iedereen mag deelnemen aan deze enquête. Door in de enquête aan te geven waar je kans op wilt maken, doe je mee aan de loting voor één van de demonstraties op maximaal 5 ha. VKO is vrij voor het inzetten van een andere loonwerker dan jouw eigen (hangt af van de situatie). Ben jij een van de winnaars, dan wordt medewerking op het gebied van communicatie verwacht.