Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuws‘Goed dat we met elkaar werken aan grondwaterkwaliteit’

‘Goed dat we met elkaar werken aan grondwaterkwaliteit’

Drinkwaterbedrijf Vitens is een belangrijke samenwerkingspartner binnen Waterwijs Boeren. Inez de Leau-Kolkman, omgevingsmanager Achterhoek bij Vitens en lid van de projectgroep van Waterwijs Boeren, vertelt waarom het zo belangrijk is dat wij met elkaar werken aan het beschermen van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in het gebied.

Waterwijs Boeren draait voor projectgroeplid Inez de Leau-Kolkman om samenwerken aan schone drinkwaterbronnen . “En drinkwater gaat ons allemaal aan. Vanuit Vitens zijn we daarom heel blij dat we samen met boeren en tuinders uit het gebied, maar ook met waterschap Rijn en IJssel, LTO Noord en provincie Gelderland daaraan werken, voor nu en in de toekomst.”

Op bezoek bij deelnemers
Inez is in september begonnen als omgevingsmanager Achterhoek bij Vitens en vanuit die rol betrokken bij Waterwijs Boeren. Ze volgt Toon van Kessel op die eind april met pensioen gaat (zie kader). Inez: “Vanwege corona heb ik helaas nog niet zo veel boeren en demonstratieprojecten kunnen bezoeken als ik zou willen, maar binnenkort ga ik langs bij een deelnemer uit Dinxperlo. Ik vind het belangrijk om zelf te zien en horen welke maatregelen voor deelnemende boeren en tuinders werken in de praktijk en hoe dit project de boeren ondersteunt om die stappen ook te (kunnen) nemen. Inez hoopt dat komend jaar meer ruimte komt voor het bezoeken van deelnemers.

Van de nood een deugd maken
Waterwijs Boeren is ontstaan vanwege het 6e Nitraat Actie Programma: Nederland heeft afgesproken zich te houden aan de Europese richtlijn dat het nitraatgehalte per liter grond- en oppervlaktewater niet meer dan 50 milligram mag zijn. Inez: “Het gaat dus om Europese en landelijke normen voor de kwaliteit van het grondwater. Regels waar Vitens niet over gaat, maar waarvan we het wel belangrijk vinden dat de doelen worden gehaald om onze drinkwaterbronnen te beschermen. Met dit project proberen we, om samen met de verschillende betrokken partijen, de boeren te ondersteunen in het behalen van de doelen.”

Van de nood een deugd maken: boeren en tuinders werken samen aan het verminderen van de uitspoeling, maar tegelijkertijd ook aan een sterk en toekomstbestendig bedrijf. Vitens is financieel partner voor één derde van de kosten binnen het project en denkt ook praktisch mee met de boeren en tuinders die dat willen. Zo plaatst Vitens samen met waterschap Rijn en IJssel stuwtjes en zette het drinkwaterbedrijf alle vijvers op haar eigen terreinen vol om water beter vast te houden in het gebied.

Met monitoring inzicht in wat werkt
Goed dat veel boeren en tuinders uit het gebied doen mee met Waterwijs Boeren, vindt Inez. “Om te weten wat het effect is van de maatregelen die deze deelnemers nemen, blijft monitoring op gebiedsniveau de komende tijd belangrijk voor Waterwijs Boeren. Zo stellen we een trend per gebied en kunnen we het resultaat van het project laten zien. Vitens wil ook in de toekomst graag blijven samenwerken met de boeren en tuinders aan de waterkwaliteit- en kwantiteit in de Achterhoek. Ook dan is inzicht in het effect van bepaalde maatregelen cruciaal.” Tegelijkertijd benadrukt Inez dat data maar een deel van het verhaal is: “Het gaat om de combinatie van data én het verhaal van de boer. Ik wil weten welke maatregelen werken, zowel voor de boer als voor de waterkwaliteit en wat Waterwijs Boeren kan doen om de deelnemers te ondersteunen.”

In gesprek met Vitens

Wil jij in gesprek met Inez en haar vertellen over de door jou genomen maatregelen? Wil jij delen welke maatregelen volgens jou wel of niet werken of een demonstratieproject laten zien? Neem dan contact op via info@waterwijsboeren.nl.

Vertrek Toon van Kessel

“Waterwijsboeren is niet zomaar een project. Boeren voldoen over het algemeen goed aan de generieke regels uit de mestwetgeving. Toch zijn in een aantal gebieden de nitraatgehalten in het grondwater nog te hoog, onder andere bij drinkwaterwinningen op hoge zandgronden. In plaats van de generieke regels aan te passen is gekozen voor een maatwerkoplossing.

Samen met LTO, het ministerie van Landbouw, de provincies en de waterbedrijven is een project opgezet om met maatwerk de uitspoeling uit de landbouw op hoge zandgronden te verminderen. Dit door toepassing van het maatregelenpakket uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Eén van de uitgangspunten van het project is dat boeren er ook economisch voordeel van moeten hebben. Veel boeren nemen met enthousiasme deel en langzaam zien we de resultaten. Ik heb als vertegenwoordiger van Vitens vanaf het begin een bijdrage mogen leveren aan dit project. Als het over de inhoud gaat en over onze vakgebieden dan kunnen boeren en waterbedrijf heel goed samenwerken. Deze samenwerking ga ik overdragen aan mijn opvolgster Inez de Leau-Kolkman. Ik ga met pensioen en een nieuwe generatie neemt het over. Met Inez hebben de boeren en het project een goed aanspreekpunt binnen Vitens. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie samen het project met goed resultaat tot een einde brengen. Ik wens jullie daarbij veel succes!”