Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsGrasland scheuren vóór poten aardappelen is stikstof optimaal benutten

Grasland scheuren vóór poten aardappelen is stikstof optimaal benutten

Het is een werkwijze die Waterwijs Boeren-deelnemer Erik Snijders uit Winterswijk al jaren hanteert. De akkerbouwer scheurt voor het poten van de aardappelen het grasland zodat stikstof uit de zode vrijkomt. Dan is namelijk bijna geen bemesting nodig en benut hij de uit de zode vrijkomende stikstof optimaal.

Erik Snijders ruilt en huurt land van meerdere veehouders die boeren in o.a. het waterwingebied Haarlo-Olden-Eibergen. In dat gebied is het zaak om stikstofuitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen, weet de akkerbouwer. Daarom maakt hij graag gebruik van wat het land zélf biedt. “En dat scheelt ook nog in de portemonnee.” Door het grasland te scheuren komt namelijk stikstof uit de graszode vrij en is weinig extra (dierlijke) bemesting nodig. “Hooguit een beetje kunstmest voor een goede start van het pootgoed, het duurt vaak even voordat de stikstof uit de graszode beschikbaar is voor de plant.”

Graszode tijdig vernietigen
Het is door jarenlange ervaring dat Snijders – die samen met zijn broer het akkerbouwbedrijf heeft dat gespecialiseerd is in pootaardappelen – precies weet wanneer de graszode vernietigd moet worden om optimaal gebruik te kunnen maken van stikstof. “Het is de kunst dat je de zode tijdig kunt vernietigen, het liefst ben ik in een vroeg stadium betrokken bij het perceel om zelf te kunnen bepalen wanneer we scheuren.

Hoe jonger, hoe eerder stikstof vrij komt
Bepaalt Snijders zelf dan spuit hij eerst het grasland vroegtijdig dood om vrij snel daarna het weiland te frezen. Andere mogelijkheid is om groenbemester mechanisch te vernietigen. Afhankelijk van het weer in april ploegt Snijders en vervolgens poot hij de aardappelen zonder dierlijke mest erop. Daarna is het wachten op de mineralisatie waardoor de stikstof die gebonden zit aan het gras vrij komt. “Dat duurt soms maanden, afhankelijk van de temperatuur en hoe oud de graszode is. Hoe warmer het weer en hoe jonger het weiland, hoe eerder stikstof vrijkomt.

Optimale benutting 
Aangezien pootgoedteelt niet zoveel bemesting nodig heeft geeft Zwier van der Vegte van proefboerderij De Marke het advies om na scheuren grasland eerst voederbieten te telen en vervolgens pootgoed. Snijders ziet vaak eerst een jaar maisteelt, omdat dit gewas de vrijkomende stikstof ook beter kan benutten dan pootgoed. Desondanks blijft het belangrijk om na maisteelt een goed vanggewas te telen om uitspoeling door vrijkomende stikstof door de oude graszode te voorkomen. De Marke stelt dat wanneer een boer gaat scheuren 3 jaar mais (of 2 jaar mais en dan aardappelen) een stikstoftechnisch een goede keuze is. Dus niet het land scheuren voor maar 1 jaar mais of aardappelen. Snijders: “Na scheuren van grasland en een jaar maisteelt is er voor het pootgoed nog steeds weinig extra bemesting nodig, een cadeautje van de natuur.”

Deelname Waterwijs Boeren
De toenemende droogte was voor Erik Snijders de reden om deel te nemen aan Waterwijs Boeren. Snijders doet dan ook al jarenlang mee met stichting HOEDuurzaam en werkt nauw samen met drinkwaterbedrijf Vitens om de waterkwaliteit goed te houden. “Gebruik van groenbemesters, compost uitstrooien, goede bodemverbeteraars aanbrengen en daarmee het OS-gehalte omhoog brengen. Het zijn allemaal manieren om te werken aan winst voor je bedrijfsvoering én voor de waterkwaliteit. Waterwijs Boeren helpt daarbij met kennis en ervaring.”