Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsHoe optimaliseer jij de mineralenbenutting op jouw percelen?

Hoe optimaliseer jij de mineralenbenutting op jouw percelen?

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst voldoende schoon drinkwater beschikbaar hebben, is het van belang om gezamenlijk de bodem zo schoon mogelijk te houden. Met Waterwijs Boeren leren we op een praktische manier hoe we waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf kunnen verbeteren.

Een van de onderdelen is het optimaliseren van mineralenbenutting. Dit zorgt ervoor dat de mineralen terecht komen waar je ze wilt hebben, namelijk in het gewas. Alles wat opgenomen wordt komt niet in het grondwater. Boeren en tuinders dragen actief bij aan het beschermen van de kwaliteit van grondwater door bewust om te gaan met meststoffen. Ook het vergroten van inzicht in de effecten van de agrarische bedrijfsvoering op uitspoeling van nutriënten draagt hier aan bij. Zodat we in de toekomst allemaal kunnen blijven genieten van voldoende schoon drinkwater.

Kennisbrochure

In deze kennisbrochure zijn de kennis en ervaringen gebundeld die deelnemers samen met experts hebben opgedaan met demonstratieprojecten binnen het project Waterwijs Boeren. Hiermee hopen we boeren en tuinders in de meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland een steuntje in de rug te geven, in het behalen van de doelen zoals die door Europa en het Rijk zijn vastgesteld.

We wensen je veel leesplezier!

Klik hier voor de kennisbrochure

Mocht je naar aanleiding van de kennisbrochure vragen hebben neem dan contact op met projectleider kennisdeling Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@ltonoord.nl of 06-51259725