Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsVormt jouw dierenarts al een totaalbeeld van je bedrijf?

Vormt jouw dierenarts al een totaalbeeld van je bedrijf?

De rol van de dierenarts is op elk bedrijf anders. Meestal gaat het om een curatieve rol, maar dat een dierenarts ook een preventieve rol kan hebben weet boerenveearts Gerrit Hegen wel zeker. Voor Waterwijs Boeren aanleiding om dierenartsen te informeren over  het project Waterwijs Boeren en het belang van een gezonde bodem voor de koe en ze te attenderen op het belang van een integrale kijk. Tijdens de online cursussen van Gerrit Hegen keken maar liefst 8 dierenartsen naar een van de twee bijeenkomsten. Conclusie? ‘Vorm een totaalbeeld van het bedrijf’, is nu ook dierenarts Merijn de Bont van overtuigd.

Hegen zag ruim dertig jaar geleden op veel melkveebedrijven hetzelfde terugkerende ziektebeeld bij de koeien. Hij realiseerde zich dat hij breder moest kijken om problemen bij andere koeien in de veestapel te voorkomen. ‘Veel dierenartsen kijken hier al naar. Maar ze kijken nog te weinig naar de relatie tot bodem, graslandbeheer en manier van bemesten. Terwijl juist dat sterk de voederwaarde en de minerale samenstelling van het eigen ruwvoer bepaalt’, vertelt Hegen.

Fysiologie van dier en bodem
Tijdens de twee online cursussen liet Hegen aan de hand van het melkveebedrijf van Waterwijs Boeren deelnemer Remco Regelink zien hoe zijn integrale kijk op het melkveebedrijf werkt. Een van de geïnteresseerde luisteraars was Merijn de Bont, rundveespecialist bij Gelre dierenartsen. ‘Als dierenarts ben je al bekend met de fysiologie van een dier. Het interessante aan het verhaal van Hegen is dat hij dit koppelt aan de fysiologie van bodem. Hierdoor vorm je een totaalbeeld van een bedrijf. Verder kijken dan alleen het rantsoen kan al voor veel verheldering zorgen’, vertelt De Bont.

Neem verantwoordelijkheid
Volgens Hegen doet een goede dierenartspraktijk meer dan alleen genezen. ‘Ook preventief werken en meedenken hoe een melkveehouder duurzaam en toekomstgericht kan werken is van belang. Daar hoort behalve diergezondheid, ook bodem en gewas bij.’ Hegen ziet dan ook een verantwoordelijkheid voor dierenartsen om hiermee aan de slag te gaan. De Bont is het hiermee eens en pleit voor meer monitoring voor de uitrol van deze aanpak, zodat je bewijs in handen hebt of dit daadwerkelijk werkt. ‘We hebben het vermoeden wel eens, maar kunnen het nog niet echt hardmaken’, aldus De Bont.

Oproep Hoe meer erfbetreders betrekken? 
Het project Waterwijs Boeren betrekt in 2021 ook de erfbetreders in de opgave die boeren hebben rondom het grondwaterbeschermingsgebied. Door de erfbetreders binnen het project Waterwijs Boeren te betrekken willen we kennis delen over maatregelen die de boeren nemen om te voldoen aan de 50 mg nitraat per liter grondwater en een economisch perspectief. Naast dierenartsen worden loonwerkers, mengvoerleveranciers, meststoffenleveranciers ook benaderd voor (online) bijeenkomsten. Zodat ook zij deze kennis kunnen opdoen en dit inzetten in het advies en begeleiding van maatregelen naar de deelnemers. Attendeer je erfbetreders op onze uitnodigingen, meer informatie volgt later! Heb je zelf ideeën over het betrekken van je erfbetreders laat het ons weten info@waterwijsboeren.nl.