Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsDemonstratieproject Mestzak bij melkveehouder Patrick Poelhuis

Demonstratieproject Mestzak bij melkveehouder Patrick Poelhuis

30 juli 2020 – Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem: hij móet zijn gierput wel leegmaken in augustus met het risico op te veel nitraatuitspoeling anders heeft hij niet genoeg opslag tijdens de winter. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

Melkveehouder Patrick Poelhuis boert op een prachtig plekje in Olden Eibergen op steenworp afstand van het waterwingebied. In 1983 werd de boerderij met momenteel 70 melkkoeien gekocht, ongeveer 2 jaar later stond het gebouw en bijbehorend grasland officieel op waterwingebied Olden Eibergen Vitens. Patrick: “Toen kregen we al mestbeperking”.

Drijfmest doet minder na augustus
Des te meer reden voor de Waterwijs Boeren-deelnemer om efficiënt om te gaan met de mestmogelijkheden die hij heeft en zijn drijfmest zo goed mogelijk te benutten. “Door mijn beperkte mestopslag is dat alleen heel lastig.” Poelhuis heeft voor krap 7 maanden opslag. Hij huurt daarom mestopslag bij een voormalig veehouder, maar moet toch alle putten eind augustus leegrijden omdat daarna uitrijden tot 15 februari niet meer mag. “Dat is zonde, want de drijfmest heeft een langzamere, lange nawerking. Dat wordt niet volledig benut na september/oktober en daardoor is een grotere kans op uitspoeling.

Drijfmest inzetten voor eerste sneden
Het idee voor een mestzak was nog niet eerder bij Poelhuis opgekomen, maar lijkt voor hem een relatief makkelijke en eenvoudige oplossing: ”Daarmee ben ik van een groot probleem af”. Zonder opvolger wil hij namelijk niet investeren in een grotere mestopslag. “De mestzak biedt mij nieuwe mogelijkheden.”
In zijn hoofd zit al het plan hoe hij met extra opslag efficiënter kan bemesten en zo uitspoeling kan voorkomen: “Met een mestzak van 600 kuub heb ik genoeg opslag om mijn drijfmest in twee keer uit te rijden verdeeld over de eerste 2 snedes met een beetje kunstmest (dit om de demineralisatie beter op te wekken). Dan krijgt die nawerking van de drijfmest mooi kans.”
Voor de laatste sneden wil Poelhuis alleen kunstmest gebruiken en/of beweiding. “Kunstmest werkt sneller in je gewas, dus kun je beter later in het groeiseizoen inzetten. Ik heb met deze methode minder uitspoeling en een betere benutting van drijfmest.”

Mestzak
Het demonstratieproject met Patrick Poelhuis start in november met de levering van de mestzak. Vanaf 1 september wordt de mest bewaard en zijn de putten vanaf december aardig vol. De mest kan dan worden overgepompt naar de mestzak.
Het echte werk begint in het voorjaar, wanneer Poelhuis door de extra opslag efficiënter kan bemesten. Poelhuis gaat voor een oprolbare mestzak gemaakt van dubbel gecoat polyesterweefsel. Deze zou hij zonder vergunning op het perceel achter zijn stal kunnen leggen.