Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsNut en noodzaak van groenbemester na mais

Nut en noodzaak van groenbemester na mais

Wie geen groenbemester gelijktijdig met het inzaaien van de mais of tijdens de groei van de mais heeft ingezaaid, gaat binnenkort aan de slag: na de oogst van de mais een groenbemester zaaien. “Dat draagt bij aan het vastleggen van stikstof, de structuur van de bodem en een actiever bodemleven,” zegt Zwier van der Vegte van melkveeproefboerderij De Marke. Benieuwd naar de nut en noodzaak van groenbemester na mais? Lees dan verder!

Het inzaaien van groenbemester na mais is een verplichting op zand- en lössgrond voor 1 oktober en volgens expert Zwier van der Vegte de manier om stikstof vast te leggen en de bodem gezond te houden. “Soms wordt het effect van groenbemester inzaaien onderschat, maar neem het serieus. Ik merk op onze percelen dat dankzij een groenbemester het bodemleven actief blijft en het organische stofgehalte stijgt. Naast extra stikstof heb je daar in het nieuwe groeiseizoen profijt van.”

Nazaai: kies voor een vroeg maisras
Belangrijk bij nazaai, is dat de veehouder kiest voor een vroeg maisras. Zwier: “De maisrassen blijven zich ontwikkelen, ook met de vroege rassen krijg je een goede opbrengst met genoeg kolf.” Hij adviseert te gaan voor een ‘zeer vroeg’ maisras. “’Ultra vroeg’ bestaat ook al, maar die geeft een lagere totale VEM-opbrengst en is vooral bedoeld voor bijzondere omstandigheden”. De opbrengstverschillen tussen een ‘zeer vroeg’ en een ‘vroeg’ ras zijn minimaal maar met die eerste oogst je wel een week tot 14 dagen eerder. “Dan heb je dus ruim de tijd om voor 1 oktober een groenbemester in te zaaien.”

Wees niet zuinig met zaaizaad
Zodra de mais geoogst is, kan de groenbemester erin. “Dus niet een week of twee weken wachten, maar iedere groeidag benutten: het zaad zo snel mogelijk de grond in.” Wees ook niet te zuinig met zaaizaad: een goede bedekte bodem geeft het beste resultaat en het meeste profijt voor de bodem.

Voordelen bedekte bodem
De voordelen van een goed bedekte bodem met een groenbemester in de winter, zijn nog niet bij iedereen bekend. Zwier zet de belangrijkste op een rij:
• Een vanggewas/groenbemester legt stikstof vast in de bodem;
• Een bedekte bodem heeft minder kans op verslemping door (harde) regen;
• Door steeds zachtere winters, blijft het bodemleven (wormen, schimmels, bacteriën, enz.) actief. Met een goede groenbemester stimuleer je de symbiose tussen wortels en bodemleven. Gewaswortels geven suikers af aan het bodemleven die op hun beurt mineralen vrijmaken voor de plant, kortom: dubbel winst;

Enkelvoudige of mengsel nazaai
Ook in de akkerbouw wordt veel belang gehecht aan het inzaaien van groenbemester. Zeker na een vroegruimend gewas als graan kan een groenbemester zich goed ontwikkelen en een bijdrage leveren aan opbouw van organische stof en het verbeteren van de bodemstructuur. In het kader van het project Waterwijs Boeren heeft loonbedrijf Haaring in Hengelo in samenwerking met adviseur Gerard Meuffels 13 verschillende soorten groenbemester gezaaid. Het doel van deze demo is onder praktijkomstandigheden onderzoeken welke groenbemesters zich het beste ontwikkelt en reststikstof in de bodem kan vastleggen, zodat deze niet uitspoelt in het najaar en winter. Daarnaast moet een groenbemester de bodem goed doorwortelen, waardoor de structuur van de grond verbeterd en plantparasitaire aaltjes niet vermeerderen. Meuffels: “De verschillende groenbemesters zijn 3 weken geleden ingezaaid en beginnen al goed te groeien. We hebben enkelvoudige en een aantal mengsels gezaaid, om het verschil te monitoren.” Binnenkort neemt Eurofins stikstofmonsters. “Op deze manier onderzoeken wij hoeveel stikstof aan het begin van het groeiseizoen in diverse bodemlagen aanwezig is. Gedurende het groeiseizoen en volgend voorjaar wordt opnieuw de stikstofvoorraad in de bodem bemonsterd. Op deze manier krijgen wij een inzicht in de stikstofbenutting van de diverse groenbemesters.”