Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsProef onderwerken groenbemester: resultaten tot nu toe

Proef onderwerken groenbemester: resultaten tot nu toe

Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. Dat is wat we begin maart hebben uitgeprobeerd met verschillende machines tijdens een demonstratie op proefboerderij De Marke. Bekijk hier de video. We gebruikten een klepelmaaier, rotorkopeg, biomulch of gangbare frees, een schijveneg of een stoppelcultivator. Medewerker Harry Mentink deelt met ons wat hij ziet op het proefveld. Wat geeft het beste resultaat op lichte zandgrond?

Het verkleinen en onderwerken van groenbemester zorgt ervoor dat stikstof uit vanggewas optimaal benut kan worden door het hoofdgewas en voorkomt daarnaast uitspoeling. Henry Mentink: “We zijn op De Marke met 6 verschillende machines in aparte vakken aan het werk gegaan om het resultaat van bewerking te monitoren. Wat je wilt zien is dat de wortels gescheiden zijn van het gewas om hergroei te voorkomen. Dit pakte per bewerking anders uit waarbij de natte omstandigheden van het perceel mogelijk ook een rol hebben gespeeld”.

De belangrijkste verschillen:

  • De meeste hergroei ontstond bij de rotorkopeg, omdat de wortel door een roerende bewerking niet voldoende van de plant gescheiden werd (rij 3 in afbeelding). Ook voor de stoppelcultivator geldt dit. De grond wordt wel omgewoeld, maar door het ontstaan van grote kluiten aarde komen wortelen weinig tot niet los.
  • De effectiefste manier is volgens Mentink tot nu toe de biomulch frees en een gangbare frees (rij 1 en 2 in afbeelding). Beide machines zorgen ervoor dat de wortels van de plant worden afgesneden. Hierdoor vindt aanzienlijk minder hergroei plaats.
  • Ook de schijveneg gaf dit jaar een goed eindresultaat (rij 4 in afbeelding). Door het koude voorjaar was de hergroei bij deze bewerking minimaal.

Uitgebreid verslag 

Het uitgebreide verslag leest u in dit bestand.

Machinekeuze hangt af van vervolgstap
Na het onderwerken wordt het land klaargemaakt voor het inzaaien van het hoofdgewas. “Welke machine voor het onderwerken je kiest en de bewerkingsdiepte hangt ook af van wat je daarna gaat doen en de gesteldheid van de bodem. Bij nattere percelen is bijvoorbeeld een frees minder gewenst en zal een schijveneg beter passen.”

Opbrengst verwachting
Wanneer men de maatschappelijke discussie in acht neemt, wordt glyfosaat niet meer gebruikt en alleen mechanisch ondergewerkt. “Met deze proef kunnen we een indicatie krijgen van wat de verschillende bewerkingen doen met de bodemgesteldheid. Zo worden eventuele onkruiddruk tussen de bewerkingen en gewasgroei in de gaten gehouden komend seizoen”, aldus Mentink. Benieuwd naar het resultaat? Houd dan de website in de gaten!