Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsPerceel bevloeien uit hoger gelegen sloot

Perceel bevloeien uit hoger gelegen sloot

8 december 2020 – Eind november waren Karel Hesselink  (WRIJ) en Toon van Kessel (Vitens) op veldbezoek om mogelijkheden voor het vasthouden van oppervlaktewater te bekijken. Dit, in het kader van het project Elke Druppel de Grond in. Er was een spontaan idee ontstaan om lager gelegen weilanden, te laten bevloeien uit de aanvoersloten in dit gebied. Hierdoor kan het water over het maaiveld en met een grotere oppervlakte de bodem inzakken en ten goede komen aan het grondwater. Ook bezien vanuit de projecten DAW een mooie ontwikkeling.

In Olden Eibergen werd het perceel van melkveehouder G. Neijenhuis geschikt bevonden. Het ligt tussen de Afwatering van Zaterdag, de Molenweg en de Lintveldseweg. Het perceel ligt bijna als een deuk in het landschap. Het niveau in de watergang is hoger dan grote delen van dit perceel. Het water komt oorspronkelijk uit de Berkel en wordt overgepompt vanuit de Hanninkgoot, naar de  Afwatering van Zaterdag.

Karel Hesselink: “Bij het perceel is een buis door het onderhoudspad aangelegd waardoor het water uit de sloot met vrij verval in het weiland kan lopen. Aan de buis zit een schuif, die door boer Neijenhuis zelf bediend kan worden. Hierdoor kan telkens een dun laagje water worden opgebracht zoals in vroegere tijden ook bij het bevloeien gebeurde. Op deze manier raakt de grasmat naar verwachting niet beschadigd.”

Vitens en het Waterschap hebben toegezegd dat mocht het gras toch doodgaan, het perceel wordt hersteld door opnieuw in te zaaien. De bevloeiing gebeurt tot 15 februari. Dan is er een week of 2 rust en kan het perceel wat opdrogen. De verwachting is echter dat als we stoppen met bevloeien, de grond zo weer droog is. Daarna kan begin maart bemest worden.

Interesse?
Dit perceel zien we als een pilot voor andere percelen in het gebied. Het ligt langs een doorgaande weg dus ga gerust eens kijken. Heb je interesse in bevloeiing van je land op deze manier, meld je dan even bij je gebiedsregisseur Waterwijs Boeren. Als er veel interesse is dan worden de mogelijkheden voor een mobiele pompinstallatie (trekker) verkend.

In januari komt melkveehouder G. Neijenhuis aan het woord over zijn ervaringen met deze bevloeiing.

Foto’s van het aanleggen van de buis