Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsStuwtje om water beter vasthouden? Waterschap denkt met deelnemers WWB mee!

Stuwtje om water beter vasthouden? Waterschap denkt met deelnemers WWB mee!

20 november 2020 – De ruilverkaveling Hupsel-Zwolle (rond 2008) in combinatie met boeren in waterwingebied maakte het behalen van een goede ruwvoeropbrengst al tot een uitdaging voor melkveehouders en Waterwijs Boeren-deelnemers Geert Groot Wassink en Ivo Baak uit Eibergen. De droogte van de afgelopen jaren gaf de buurmannen het laatste zetje om tot actie over te gaan: ze zochten contact met het waterschap Rijn en IJssel voor een oplossing.

Baak: Via een andere deelnemer aan Waterwijs Boeren hoorden we over het plaatsen van een stuwtje om water vast te houden. We wilden graag met het waterschap bespreken of een stuw ook op ons perceel mogelijk is.” Groot Wassink: “Ik had eerder nooit echt goed contact met het waterschap, maar dat is het afgelopen half jaar aanzienlijk veranderd. Ik ben heel positief over hoe het waterschap meedenkt met ons. Had ik dat maar eerder geweten.”

Natuurlijke grondstromen in kaart brengen

Met een eigen stuw in een weilandsloot kunnen de Waterwijs Boeren-deelnemers regenwater beter vasthouden. Het water wordt beter geïnfiltreerd in de bodem, waardoor de grondwaterstand op een hoger niveau komt te liggen. Het klinkt simpel, maar om zinvol te zijn is het belangrijk dat de stuw goed wordt geplaatst. Baak: “Ik vond het fijn dat ze persoonlijk langskwamen om ons idee verder uit te werken.”

‘Waterschapsman’ Daniël Nieuwenhuizen en Mattheijs Pleijter van kennis- en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte bekeken de percelen, maar namen ook historische kaarten mee om te laten zien hoe de natuurlijke grondwaterstromen lopen. Groot Wassink: “Wat is sinds de ruilverkaveling aangepast? Kunnen we het water weer goed inrichten voor dit perceel? De plek van de stuw blijkt cruciaal.” Baak had al een plek in gedachten, maar ging toch mee met het plan van het waterschap. “Daniël en Mattheijs hebben veel ervaring met het plaatsen van stuwtjes, daar heb ik mij door laten leiden. Ik heb dankzij die gesprekken meer inzicht in mijn perceel en de waterstromen.” Ook het bodemprofiel en organische stofgehalten van de desbetreffende percelen zijn bekeken en gemeten.

Al water vasthouden voor komend groeiseizoen

Het plaatsen van de stuw wordt nu verder geregeld en betaald door waterschap Rijn en IJssel. “Dit najaar moet-ie nog geplaatst worden”, vertelt Baak. De stuw kan het verschil zijn tussen een levende of dode grasmat, aldus de melkveehouder. “Door de stuw blijft de grondwaterstand hopelijk een paar centimeter hoger en dat kan net genoeg zijn om de grasmat in leven te houden en mijn gewas een maand langer te laten groeien. Dat betekent een goede ruwvoeropbrengst in plaats van een dramatische.” De verwachtingen zijn hoog, ook voor Groot Wassink. “Sinds 2017 is ieder jaar te droog geweest en heb ik voer moeten aankopen. Ik heb goede hoop dat ik voor komend groeiseizoen al water vast kan houden.”

Meer informatie

Het waterschap wil graag meedenken over maatregelen die kunnen bijdragen aan waterkwantiteit- en kwaliteit, zoals het plaatsen van een stuw. Zoek bij interesse contact met Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel. Of neem contact op met WWB-gebiedsregisseurs Rob Huinink en Henk Leever.