Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsSuccesvolle bevloeiingsproef ’t Klooster gaat ook in 2022 door

Succesvolle bevloeiingsproef ’t Klooster gaat ook in 2022 door

Boeren uit ’t Klooster gaan door met de bevloeiingsproef die in 2021 is gestart om de droogte te bestrijden in het gebied. Overtollig water wordt niet afgevoerd, maar in de bodem gepompt. Het demonstratieproject, een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel, LTO Noord, drinkwaterbedrijf Vitens, provincie Gelderland en Waterwijs Boeren namens het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt op grotere schaal voortgezet. De partijen willen hiermee inzichten opdoen om het watersysteem in de Achterhoek en specifiek in grondwaterbeschermingsgebied ’t Klooster te herstellen en minder kwetsbaar te maken in droge tijden.

Lees hier het interview van vorig jaar met boer Gerrit Neijenhuis uit Olden Eibergen over zijn beweegredenen om mee te doen met  bevloeiingsproef.

Waterschapsbestuurder Peter Schrijver startte medio januari het vervolg van de proef: “De pilot van vorig jaar liet zien dat bevloeiing een kansrijke en effectieve maatregel is, met een positief effect op drinkwater, natuur en landbouw. Als boeren in de winter twee weken pompen resulteert dat al in 25 à 30 cm grondwaterstandstijging op perceelsniveau. Dat is aanzienlijk”.

Langere periode water beschikbaar
Door water vast te houden in de wortelzone van de bodem, blijft het vochtgehalte voor langere periode op orde. Dit heeft geen effect op de gewassen in natte perioden, maar wel in droge perioden. Voldoende vocht zorgt ervoor dat nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) beter worden opgenomen door de gewassen en daarmee wordt uitspoeling van stikstof (nitraat) voorkomen. Ook kan door bevloeiing de grondwaterstand aangevuld en verhoogd worden. Dit zorgt ervoor dat er voor langere periode water beschikbaar is en droogte wordt tegengegaan.

Opzet bevloeiingsproef 2022
Vanaf deze week worden 4 à 5 percelen twee maanden bevloeid: van half januari tot half maart (net voorafgaand aan de 1e mestgift). Deze periode is het meest geschikt omdat het in de winterperiode meer regent dan nodig is (neerslagoverschot). Dit zorgt voor een behoorlijke aanvulling van het grondwater. De verwachting is dat watersysteem op deze manier voldoende buffer en veerkracht opbouwt om mogelijk 3 à 4 maanden langer, dus het hele voorjaar, water beschikbaar te hebben in de wortelzone en daarmee een positief effect heeft. In oktober (na het groeiseizoen) worden de effecten gemeten en resultaten besproken met de grondeigenaren en partners. Dan wordt ook bepaald of deze maatregel voortgezet wordt.

Samenwerking
Deze maatregel is onderdeel van het programma ‘Elke druppel de grond in’ van Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en partners om water met concrete maatregelen vast te houden in de haarvaten van de watersystemen.  Samenwerken gebeurt onder andere via Droogte Aanpak Achterhoek, Waterwijs Boeren, Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Koers Voorraadbeheer en het primaire beleid van Vitens(drinkwaterbedrijf), provincie en waterschap.