Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsVerschillen in bewerking en bemesting nader bekeken door akkerbouwers

Verschillen in bewerking en bemesting nader bekeken door akkerbouwers

Op het akkerbouwbedrijf van deelnemer Theo Zweverink in Hengelo  werd eind juni een veldexcursie gehouden. De deelnemende akkerbouwers aan het project Waterwijs Boeren bezochten een aantal demo’s bestaande uit verschillende gewassen die door Zweverink zijn aangelegd.

Aardappelperceel
Zo zijn op een aardappelperceel verschillende grondbewerkingsvarianten naast elkaar aangelegd. Zweverink heeft ploegen, ondiep ploegen, woelen en spitten toegepast. In gewasstand is tussen de verschillende stroken geen duidelijk verschil zichtbaar, constateerden we tijdens de veldexcursie. Wel is de rugopbouw bij het object dat is gespit minder goed. Dit wordt veroorzaakt doordat de grond bij dit object fijner van structuur is. Met poten kon daarom een minder strakke rug gevormd worden. Gezamenlijke conclusie is dat er dan risico is van meer groene knollen.

Compost 
Zweverink wendt ook compost aan voor de teelt van mais. Op het maisperceel zijn stroken aangelegd waarbij een strook met 25 ton/ha en een strook met 50 ton/ha compost is gestrooid. Deze stroken vergelijkt Zweverink met stroken op het perceel waar helemaal geen compost is toegediend. In gewasstand zijn zeer kleine verschillende zichtbaar, in het voordeel van compost. Volgens  Zweverink waren de verschillen eerder nog groter. Aan het einde van het groeiseizoen meten we opbrengst en kwaliteit van de stroken en hebben we meer inzicht in de verschillen.

Klei op zand

Ten slotte bekeken we een perceel waar in het najaar van 2020 1,5 tot 2 centimeter klei is opgebracht. Dit perceel wordt volgens Zweverink gekenmerkt door hoger gelegen delen in het perceel bestaande uit zeer humusarm zand. Door op deze plekken meer organische stof en dit najaar dus klei op te brengen, hoopt de akkerbouwer dat te verbeteren. Middels een profielkuil vonden we reeds verweerde kleipakketten terug. Opvallend is dat deze kleipakketten volledig doorworteld zijn met wortels van de wintergerst die nu op het perceel wordt geteeld. De vraag ontstaat in hoeverre de klei bij blijft dragen aan de bodemvruchtbaarheid en uitspoelingsgevoeligheid van het perceel. Blijft het een rol spelen in het binden van mineralen?

Meer informatie
Wil je meer weten over deze demo’s bij Theo Zweverink of zie je kansen voor je eigen (akkerbouw)bedrijf? Neem dan contact op met Gerard Meuffels.