Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsVroeg scheuren leidt tot betere stikstofbenutting

Vroeg scheuren leidt tot betere stikstofbenutting

18 januari 2021 – Vroeg scheuren van grasland geeft veel voordelen. Dat schrijft DLV Advies op basis van de eerste gegevens van Drentse proeven over scheuren van grasland.

Bij vroeg scheuren van grasland komt de stikstof uit de verterende zode namelijk eerder vrij, zodat deze beter kan zijn benut door het akkerbouwgewas, in de melkveehouderij vaak in de vorm van snijmais.

Twee proeven in Drenthe
In Drenthe lopen twee proeven. Dat zijn ‘Winter-voorproeven’en de ‘Scheurproef van jong en oud grasland’. Doel van de proeven is te onderzoeken wanneer en hoeveel stikstof komt er nu echt vrij komt bij het scheuren van jong en oud grasland. Deze onderwerpen leidden al tot stevige discussie en ze maken dat het scheuren van grasland doorlopend onder vuur ligt. Tot nu toe is aangenomen dat hoe ouder het grasland is, hoe meer stikstof er uit mineralisatie vrij komt. In Drenthe kijkt men of dit werkelijk zo is, hoe groot deze verschillen zijn en op welk moment stikstof vrijkomt.

Uitzondering scheurdatum voor proef
Wettelijk mag er pas vanaf 1 februari gescheurd worden, maar voor de proef is een uitzondering gemaakt. Harm de Boer, adviseur Akkerbouw bij Delphy: “Als de veehouder in de winter al aangeeft welk grasland het komende jaar gescheurd wordt, kan er een betere planning van de akkerbouwmatige teelten plaatvinden. Dan is ook de kans groot dat het gras zo dicht mogelijk bij 1 februari is gescheurd. Hij denkt dat het nog beter is als dat al vanaf december zou mogen. Want dan kan er ook een gunstig moment gekozen worden qua weersomstandigheden en dat is weer beter voor de bodem. In de wintermaanden kan de grond soms te nat of bevroren zijn en de vertering gaat in die tijd heel langzaam door de lage bodemtemperaturen.”

Te laat scheuren
Albert-Jan Bos, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, deelt deze mening vanuit het melkveeperspectief: “Er wordt vaak tot ver voorbij februari gewacht met het beslissen over welk grasperceel gescheurd wordt. Men wil dan kijken hoe de zode de winter uitkomt. Maar eigenlijk weet de gemiddelde boer al veel eerder welke graspercelen hun beste tijd hebben gehad en aan scheuren toe zijn. Daarnaast heeft de veehouder er ook belang bij dat het bouwplan op tijd bekend is: vanaf dit jaar moet je op zandgrond voor 15 februari bij RVO doorgeven waar je de mais gaat verbouwen. Scheur je te laat, dan laat je kostbare mineralen liggen.”

Het volggewas neemt de vrijkomende stikstof tijdens de groeifase beter op en voorkomt daarmee uitspoeling van deze stikstof. Scheur je later, dan benut de plant minder vrijkomende stikstof. Ongebruikte stikstof kan naar het grondwater verdwijnen. Vroeg scheuren heeft dus voordelen voor zowel de akkerbouwer, de melkveehouder als het grondwater. Bijkomend voordeel is dat dan ook op tijd bekend is waar mais komt te staan.

Bron: Boerderij / DLV Advies