Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsWaterwijs Boeren-dag vol kennis, inspiratie en inzichten

Waterwijs Boeren-dag vol kennis, inspiratie en inzichten

Leren en inspireren, met en van elkaar. Op donderdag 2 september kwamen we bij elkaar tijdens de Waterwijs Boeren-dag op agro-innovatiecentrum De Marke. Een afwisselend en inhoudelijk programma met smakelijke lunch verzorgd door Bronckhorst Beef. Naast vier praktische workshops van bekende experts over waterkwaliteit- en kwantiteit was er ook volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen over het verloop van het project.

LTO Noord regiobestuurder Nicole Koks, trapte de dag af: “Zo’n dag vol kennis en inspiratie is belangrijk om in de toekomst door te kunnen met het verbeteren van de benutting van nutriënten door het gewas én schoon en voldoende drinkwater.” Ook de aanwezige boeren zagen het als een leerzame dag. “Het is goed om de discussie met elkaar aan te gaan en te horen wat anderen doen aan hetzelfde probleem als waar jij tegenaan loopt. Iedereen doet het anders, dat geeft inspiratie voor hoe het op mijn bedrijf ook kan”, aldus een deelnemer.

Water op de juiste plek
“Meer water betekend niet direct meer beschikbaarheid. Deze zomer hadden we namelijk water genoeg, maar niet op de juiste plekken.” Zo schetste Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel tijdens zijn workshop met Matheijs Pleijter van Aquator een beeld van de problematiek waar de meeste boeren tegen aanlopen. Tijdens de workshop bespraken deelnemers hun inzichten en mogelijke oplossingen. Zoals water in de winter optimaal vasthouden voor het voorjaar, het tegengaan van verdichting door gras/kruidenmengsels die dieper wortelen en het verhogen van de organische stof.

Een andere mogelijke oplossingen werd in een de workshop door experts Robin Walvoort van De Marke en Installatie- en watertechniek Verhey Toldijk besproken. Zij deelden hun kennis en ervaringen met demonstraties druppelirrigatie en beregenen. “Voor veel boeren is druppelirrigatie nog onbekend terrein. Met verschillende proeven zetten we de ontwikkeling van druppelirrigatie voort”, licht Robin Walvoort toe. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van druppelirrigatie of gewoon beregenen?

Lees hier het boekje over waterbeschikbaarheid.

Kansen voor de toekomst
Een onderdeel van toekomstgericht ondernemen is het inzien van kansen in andere teelten. Daarom nam Zwier van der Vegte ons mee langs de proefvelden van de Marke. Hebben sorghum, lupine, veldbonen en kruidenrijk grasland de toekomst? Geïnteresseerd hoorden de boeren zijn verhalen aan en gingen in gesprek over welke mogelijkheden zij zagen. Na veel inspiratie opgedaan te hebben, was het tijd om onder leiding van René Schepers van Wakker Boer in gesprek te gaan over het nemen van maatregelen op het eigen bedrijf. Schepers: “Het zijn betrokken boeren die graag iets met het onderwerp willen, maar niet weten wat of hoe. Daarnaast bleek ook dat velen al een hoop veranderd hebben in hun bedrijfsvoering. Alleen zien ze dit niet altijd in. Toen ik deze maatregelenlijst gaf, merkte ze dat ze onbewust al veel goeds verrichten.”

Kleine stapjes naar succes
Druppelen, water bij de mest, sorghum telen, kruidenrijk grasland zaaien, alles draagt bij aan een groter geheel. “Je kunt je bedrijfsstructuur niet helemaal omgooien om te voldoen aan de richtlijnen. Dat is een te groot financieel risico”, vertelde een deelnemer. “Het maken van kleine stapjes laat zien dat je meebeweegt. Iets wat we met z’n allen moeten inzien en waar we zeker ook trots op mogen zijn. Het zetten van kleine stapjes maakt dat je vooruitgaat en succes boekt.”