Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuws‘We moeten samen optrekken om de opgaven te halen’

‘We moeten samen optrekken om de opgaven te halen’

Met letterlijk de wind in de rug ontvingen deelnemers vanuit Waterwijs Boeren het DAW Kernteam in grondwaterbeschermingsgebied ’t Klooster. Tijdens dit bezoek gingen boeren uit het gebied in gesprek met het DAW Kernteam over de opgaven waar zij tegen aanlopen en de maatregelen die ze samen met het waterschap nemen. “Het is zo belangrijk dat vanuit het DAW ons gebied bezocht wordt en met ons in gesprek gegaan wordt. We moeten samen optrekken om de opgaven te halen”, aldus een deelnemer van Waterwijs Boeren.

Water in de sloot betekent nog geen waterbeschikbaarheid voor het gewas. Daniël Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar bij Waterschap Rijn en IJssel, maakt hiermee in het kort duidelijk waar de boeren in het gebied tegenaan lopen. “In het voorjaar is hier te weinig water, in de winter juist een overschot. Hoe kunnen we het overschot zo benutten dat we daar voordeel van hebben in het voorjaar en richting de zomer? Geen pleisters plakken in de zomer, maar samen met de boer preventieve maatregelen nemen aan de voorkant”, vertelt Nieuwenhuis.

Bezoek aan vloeiweiden

Een van die preventieve maatregelen is het bevloeien van percelen in de winter. Ondernemer en Waterwijs Boeren-deelnemer Jelger Zielhorst is een van de vijf boeren die een proef met vloeiweiden uitvoert. Met vijf deelnemers vanuit Waterwijs Boeren en het DAW Kernteam betraden we een perceel waar het water tot onze enkels stond. “In de proef wordt overtollig water niet afgevoerd naar de grote rivieren, maar in de bodem gepompt. Hiermee zoeken wij de balans op tussen het water dat het gebied verlaat en weer inkomt, om tekorten te voorkomen. Inzichten in hoe het watersysteem en landschap zijn opgebouwd, geeft inzicht in wat we kunnen doen om het systeem te herstellen en daarmee voor drinkwater, natuur en landbouw, minder kwetsbaar te maken in droge tijden”, legt Nieuwenhuis uit.

De praktijk zien en ook voelen

Het DAW Kernteam bezocht het gebied om inspiratie op te doen over hoe het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in een nieuwe periode vorm te geven. Projectleider van Waterwijs Boeren en Landelijk Programmamanager van het DAW, Meri Loeffen: “Vanuit het DAW Kernteam willen we naast horen, ook zien en voelen hoe het in de praktijk werkt. Daarom is het goed om te zien hoe het waterschap en boeren samenwerken om de opgaven aan te pakken op het gebied van waterbeschikbaarheid en -kwaliteit.”

‘We moeten samen optrekken om de opgaven te halen’

Voor boeren in het Waterwijs Boeren gebied begint een goede landbouwpraktijk met water en eindigt met water. De aanwezige boeren lichtten toe wat het zo lastig maakt om te ondernemen in een drinkwaterwingebied op deze hoge zandgronden: “Waterbeschikbaarheid is een belangrijk onderdeel om goed te kunnen boeren. Zonder water, ondernemen we eigenlijk met de handrem erop. Daarom is het zo belangrijk dat vanuit het DAW ons gebied bezocht wordt en met ons in gesprek gegaan wordt over de uitdagingen waar wij tegenaanlopen. Door de huidige opgaven te combineren hopen we zowel drinkwaterwinning als de landbouw in de toekomst mogelijk te maken. Wij hebben ideeën voor een mogelijke aanpak en het is fijn als we via het DAW handvatten krijgen aangereikt. Want boeren kunnen het niet alleen. We moeten samen optrekken om de opgaven te halen”.

De proef met vloeiweiden is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel in samenwerking met LTO Noord, drinkwaterbedrijf Vitens en Provincie Gelderland. De proef wordt begeleid door Waterschap Rijn en IJssel, Aequator Groen & Ruimte, Agro-innovatiecentrum De Marke en Wageningen University & Research. Meer informatie over de proef lees je in dit artikel.

Wat doet het DAW Kernteam?

Het DAW Kernteam bestaat uit medewerkers van ministeries van I&W en LNV, Kadaster, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Interprovinciaal Overleg en ZLTO. Het DAW Kernteam bereidt de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg DAW voor en zorgt voor afstemming tussen de partijen die een rol vervullen voor het DAW, onder andere vanuit verantwoordelijkheid voor het stroomlijnen van instrumenten en middelen.