Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsWeer fysiek bij elkaar! Kijken naar de stuw bij deelnemer Manfred

Weer fysiek bij elkaar! Kijken naar de stuw bij deelnemer Manfred

De deelnemers aan Waterwijs Boeren Dinxperlo kwamen voor het eerst dit jaar fysiek bij elkaar tijdens een bijeenkomst over de waterhuishouding in het grondwaterbeschermingsgebied. Bij deelnemer Manfred Keuper keken ze naar de door Waterschap Rijn en IJssel geplaatste stuw waarna Louis Zweers en Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel uitleg gaven over de waterbalans en het watersysteem van Dinxperlo. Ook Inez de Leau-Kolkman, omgevingsmanager bij Vitens, was aanwezig.

Door de toelichting van het waterschap hebben de deelnemers meer inzicht gekregen in de waterinlaat van Dinxperlo: hoeveel water kan het waterschap inlaten en op welk moment, waar blijft het water in dit gebied, wat wordt er afgevoerd? Daarnaast is uitgelegd welke maatregelen er eenvoudig genomen kunnen worden om meer water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem zodat het ten goede komt aan het grondwater. Jaarrond valt er voldoende regenwater maar de kunst is om de neerslagpieken vast te houden voor drogere perioden en dus niet af te voeren. Het doel is om met eenvoudige maatregelen het watervasthoudend vermogen van het gebied te verbeteren. De stuw bij Manfred Keuper werkt, zo was duidelijk zichtbaar voor de aanwezigen op het perceel (al is er momenteel sowieso geen sprake van een watertekort).

Natuurlijk en actueel watersysteem

Bodemkundige Matheijs Pleijter lichtte de zes aanwezigen in over het natuurlijke watersysteem van het gebied en hoe het actuele watersysteem zich hiermee verhoudt. Ook deelde hij tips om beter water vast te houden, denk aan een stuw plaatsen, stuwpeil aanpassen, verhogen organische stof of verondiepen / dempen van een  sloot (Lees ook de ervaringen van deelnemers Baak en Groot Wassink). Deelnemers die interesse hebben, kunnen contact opnemen met gebiedsregisseur Rob Huinink. Gezamenlijk werken boeren en tuinders met het waterschap aan een optimale, klimaat robuuste, waterhuishouding.

Excursie naar Duitsland?

Na de presentaties was er ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de boeren onderling en met de aanwezige experts. Haar voorstel om op bezoek te gaan bij collega-boeren in Duitsland, vlak over de grens, kon rekenen op veel enthousiasme van de aanwezigen. Van elkaar kunnen we leren over boeren in een grondwaterbeschermingsgebied.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over de maatregelen die je als WWB-deelnemer kunt nemen in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel kan contact op nemen met gebiedsregisseur Rob Huinink via info@huininkconsult.nl of bellen naar 06-13807901