Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeNieuwsZoektocht naar de beste grondbewerking met Waterwijs Boeren (met video)

Zoektocht naar de beste grondbewerking met Waterwijs Boeren (met video)

25 september 2020 – In het kader van het project ‘Waterwijs Boeren’ zijn er in het Gelderse Hengelo diverse grondbewerkingsmachines gedemonstreerd. De middag was speciaal georganiseerd voor boeren en loonwerkers uit drie waterwingebieden. De focus van de grondbewerking in de akkerbouw ligt bij het optimaal benutten van de nutriënten en het zoveel mogelijk vasthouden van vocht in de bouwvoor. Projectleider Michaela van Leeuwen van ‘Waterwijs Boeren’ weet dat agrariërs de noodzaak inzien van de zoektocht naar de beste grondbewerking.

Tijdens de demonstratie werden zes verschillende machines ingezet op een perceel waar in het afgelopen seizoen zomergerst werd geteeld. De ploegen, spitten, ecoploegen en niet-kerende technieken werden door deskundigen en de aanwezige boeren beoordeeld. Vooral de trend van ondiep ploegen leverde de nodige stof voor gesprekken op.

Diepe grondbewerking zorgt voor afbraak
Bodemspecialist Gerard Meuffels vindt dat boeren zich vaker moeten afvragen of het wel nodig is om hun percelen helemaal op de kop te zetten. ‘Een te diepe grondbewerking zorgt voor extra afbraak van organische stof in de bouwvoor. De grond droogt daardoor uit en kan verschralen. Mijn tip is dan ook om eens een goed in de grond te kijken en een profielkuil te maken. Dat kan voor mensen nog wel eens een eyeopener zijn.’

Bekijk hier de video over deze demonstratie.