Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeOrganisatie

Organisatie

Waterwijs Boeren wordt aangestuurd door een projectgroep met de provincie Gelderland, Vitens en LTO Noord. De uitvoerende partijen zijn Kadaster, Aequator Groen & Ruimte, Stichting HOE Duurzaam, Huinink Advies, Meuffels Agro, Research en Consultancy (M-ARC), Groeikracht BV.

Waterwijs Boeren is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij boeren werken aan de waterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. Die gebieden zijn kwetsbaar omdat er drinkwater wordt gewonnen. Als boer moet je daar extra alert zijn op nitraatuitspoeling. Waterwijs Boeren ondersteunt hierbij.

Links

Verwante projecten