Waterwijs Boeren Gelderland

Grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen

HomeBijeenkomst Grondbewerkingen

Bijeenkomst Grondbewerkingen

24 september 2020 – In het Gelderse Hengelo zijn diverse grondbewerkingsmachines gedemonstreerd. De middag was speciaal georganiseerd voor boeren en loonwerkers uit de drie grondwaterbeschermingsgebieden Dinxperlo, ’t Klooster en Haarlo/Olden Eibergen.

De focus van de grondbewerking in de akkerbouw ligt bij het optimaal benutten van de nutriënten en het zoveel mogelijk vasthouden van vocht in de bouwvoor. Projectleider Michaela van Leeuwen van ‘Waterwijs Boeren’ weet dat agrariërs de noodzaak inzien van de zoektocht naar de beste grondbewerking.

‘Boeren moeten voldoen aan de nitraatnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater. Dat is een enorme uitdaging voor de boeren hier. En iedereen moet meedoen, want als het gemiddelde in een waterwingebied niet onder die streefwaarde van 50 milligram nitraat ligt, dan kunnen er wettelijke maatregelen worden opgelegd.’

Klik hier voor het artikel en het filmpje grondbewerking.